[1]
A. P. Bieś, „Jezuickie instytucje edukacyjne w Orszy 1773–1820”, SPI, t. 19, nr 3, s. 15–34, grudz. 2016.