[1]
K. Dormus, „Krakowskie gimnazja żeńskie przełomu XIX i XX wieku”, SPI, t. 19, nr 2, s. 87–103, lis. 2016.