[1]
M. Warchoła, „Wpływ uprawiania turystyki na kształtowanie hierarchii wartości i aspiracji życiowych podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, SPI, t. 19, nr 1, s. 197–219, lip. 2016.