[1]
M. Nowak, „Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania”, SPI, t. 19, nr 1, s. 19–38, lip. 2016.