Kamińska, A. (2015) „Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji: Multidisciplinary academic conference on education, teaching and e-learning, Prague, 16–17.10.2014”, Studia Paedagogica Ignatiana, 17, s. 267–268. doi: 10.12775/5973.