Cieślak, S. (2015) „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the early modern world, Gdańsk, 8–9.10.2014”, Studia Paedagogica Ignatiana, 17, s. 263–265. doi: 10.12775/5972.