Surma, B. (2015) „Oblicze polskiej szkoły przez pryzmat nauczycielskiej wiedzy o dzieciach i procesie nauczania i uczenia się”, Studia Paedagogica Ignatiana, 17, s. 249–251. doi: 10.12775/5969.