Krasucka, A. (2015) „Szczęście człowieka jako problem filozoficzno-psychologiczny na przestrzeni dziejów”, Studia Paedagogica Ignatiana, 17, s. 133–146. doi: 10.12775/SPI.2014.007.