Kubik, W. (2015) „Początki i rozwój Akademii Ignatianum w Krakowie”, Studia Paedagogica Ignatiana, 17, s. 15–34. doi: 10.12775/SPI.2014.001.