Szulakiewicz, W. (2021) „Człowiek uniwersytetu – przyczynek do biografii naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin)”, Studia Paedagogica Ignatiana, 24(2), s. 107–130. doi: 10.12775/SPI.2021.2.006.