Wróblewska, H. M. (2021) „Podmiotowość i Twórczość. : Przestrzenie rozwoju duchowego w świetle poetyckiej myśli Karola Wojtyły”, Studia Paedagogica Ignatiana, 24(1), s. 101–117. doi: 10.12775/SPI.2021.1.005.