Mielicka-Pawłowska, H. (2021) „Wychowanie do duchowości jako problem społeczeństwa ponowoczesnego”, Studia Paedagogica Ignatiana, 24(1), s. 21–44. doi: 10.12775/SPI.2021.1.001.