Paszelke, P. P. (2021) „Katolicki portal internetowy a edukacja moralna. : Na przykładzie użytkowników portalu deon.pl”, Studia Paedagogica Ignatiana, 24(1), s. 153–173. doi: 10.12775/SPI.2021.1.008.