Królikowska, A. (2019) „Dziedzictwo kulturowe jezuickiego kolegium w Krożach. Biblioteka”, Studia Paedagogica Ignatiana, 22(4), s. 165–169. doi: 10.12775/28910.