Bieś, A. P. i Topij-Stempińska, B. C. (2020) „Wprowadzenie. Z dziejów wychowania: jezuici i szkolnictwo”, Studia Paedagogica Ignatiana, 22(4), s. 13–15. doi: 10.12775/28565.