Mariani, A. (2020) „Kształcenie jezuitów prowincji litewskiej między tradycją a zmianą Przyczynek do prozopografii jezuitów w dawnej Rzeczypospolitej”, Studia Paedagogica Ignatiana, 22(4), s. 19–48. doi: 10.12775/SPI.2019.4.001.