Lewowicki, T. (2019) „Edukacja między utopią a nieutopijnym światem. Garść refleksji w nawiązaniu do koncepcji trójjedni: rodzina – szkoła – instytucje społeczne”, Studia Paedagogica Ignatiana, 22(2), s. 19–34. doi: 10.12775/SPI.2019.2.001.