Brahmi, K. (2019) „Obraz służby więziennej w pamiętnikach pracowników. Recenzja książki: Magdalena Urlińska i Maria Marta Urlińska; Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-historie i mikro-światy więzienników; Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT; Toruń 2018; ss. 228”, Studia Paedagogica Ignatiana, 22(1), s. 235–237. doi: 10.12775/20545.