Kusztal, J. J. (2019) „Metodologia badań w pedagogice resocjalizacyjnej”, Studia Paedagogica Ignatiana, 22(2), s. 241–247. doi: 10.12775/19994.