Wiszniowska, K. (2019) „Sprawozdanie z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność posłuszeństwo; Szczecin; 21 listopada 2018 roku”, Studia Paedagogica Ignatiana, 21(4), s. 189–193. doi: 10.12775/19413.