Opora, R. i Breska, R. (2018) „Charakterystyka pacjentów przerywających stacjonarną terapię uzależnień uzyskana na podstawie analizy dokumentów medycznych”, Studia Paedagogica Ignatiana, 21(1), s. 199–218. doi: 10.12775/SPI.2018.1.009.