Mari, G. (2018) „Katolickie wychowanie, wiara i autorytet”, Studia Paedagogica Ignatiana, 20(5), s. 213–230. doi: 10.12775/SPI.2017.5.009.