de Tchorzewski, A. M. (2018) „Autorytet i jego struktura aksjologiczna”, Studia Paedagogica Ignatiana, 20(5), s. 187–212. doi: 10.12775/SPI.2017.5.008.