Jasnos, R. i Seredyńska, A. (2018) „Między ujarzmiającym a wyzwalającym – o autorytecie Kościoła wychowującego z wierzącymi”, Studia Paedagogica Ignatiana, 20(5), s. 133–152. doi: 10.12775/SPI.2017.5.006.