Pulak, I. i Szewczuk, K. (2017) „Możliwości budowania spersonalizowanej przestrzeni edukacyjnej dla wspierania rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, Studia Paedagogica Ignatiana, 20(3), s. 85–99. doi: 10.12775/SPI.2017.3.005.