de Tchorzewski, A. M. (2017) „Imperatyw pedagogiczny jako element strategii wychowawczej”, Studia Paedagogica Ignatiana, 20(2), s. 61–84. doi: 10.12775/SPI.2017.2.002.