Topij-Stempińska, B. (2016) „Źródła do działalności edukacyjnej konwiktu szlacheckiego w Tarnopolu”, Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), s. 227–241. doi: 10.12775/SPI.2016.3.011.