Grzebień, L. (2016) „Początki instytucjonalnej «Opieki» nad młodzieżą przemysłową i rękodzielniczą w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku”, Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), s. 163–180. doi: 10.12775/SPI.2016.3.008.