Szmyt, A. (2016) „Wpływ idei Komisji Edukacji Narodowej na organizację szkolnictwa w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku”, Studia Paedagogica Ignatiana, 19(3), s. 55–78. doi: 10.12775/SPI.2016.3.003.