Królikowska, A. (2016) „Chyrowski Zakład Naukowo-Wychowawczy w Sprawozdaniach”, Studia Paedagogica Ignatiana, 19(2), s. 105–121. doi: 10.12775/SPI.2016.2.005.