Warchoła, M. (2016) „Wpływ uprawiania turystyki na kształtowanie hierarchii wartości i aspiracji życiowych podkarpackiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, Studia Paedagogica Ignatiana, 19(1), s. 197–219. doi: 10.12775/SPI.2016.1.010.