Nowak, M. (2016) „Między wiedzą naukową a mądrością w pedagogice – w obszarze filozofii wychowania”, Studia Paedagogica Ignatiana, 19(1), s. 19–38. doi: 10.12775/SPI.2016.1.001.