Savage, Roger. 2016. „Osąd, Wyobraźnia I Bildung”. Studia Paedagogica Ignatiana 18 (kwiecień):25-40. https://doi.org/10.12775/SPI.2015.001.