Cieślak, Stanisław. 2015. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji: From Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World, Gdańsk, 8–9.10.2014”. Studia Paedagogica Ignatiana 17 (czerwiec):263-65. https://doi.org/10.12775/5972.