Przybysz-Zaremba, Małgorzata, i Krzysztof Polok. 2022. „Problemy Zdrowotne młodzieży Polskiej I Litewskiej W Czasie Trwania Edukacji Zdalnej W Dobie Pandemii COVID-19”. Studia Paedagogica Ignatiana 25 (1):19-34. https://doi.org/10.12775/SPI.2022.1.001.