Szulakiewicz, Władysława, i Beata Topij-Stempińska. 2021. „Wprowadzenie”. Studia Paedagogica Ignatiana 24 (2):9-11. https://doi.org/10.12775/34948.