Stępkowski, Dariusz. 2021. „Wychowanie Religijne Versus Pseudowychowanie Religijne”. Studia Paedagogica Ignatiana 24 (3):199-202. https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/33857.