Szulakiewicz, Władysława. 2021. „Człowiek Uniwersytetu – Przyczynek Do Biografii Naukowej Profesora Karola Poznańskiego (w dziewięćdziesiątą Rocznicę Urodzin)”. Studia Paedagogica Ignatiana 24 (2):107-30. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.2.006.