Wróblewska, Halina Monika. 2021. „Podmiotowość I Twórczość. : Przestrzenie Rozwoju Duchowego W świetle Poetyckiej myśli Karola Wojtyły”. Studia Paedagogica Ignatiana 24 (1):101-17. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.1.005.