Mielicka-Pawłowska, Halina. 2021. „Wychowanie Do duchowości Jako Problem społeczeństwa Ponowoczesnego”. Studia Paedagogica Ignatiana 24 (1):21-44. https://doi.org/10.12775/SPI.2021.1.001.