Mariani, Andrea. 2020. „Kształcenie jezuitów Prowincji Litewskiej między Tradycją a Zmianą Przyczynek Do Prozopografii jezuitów W Dawnej Rzeczypospolitej”. Studia Paedagogica Ignatiana 22 (4):19-48. https://doi.org/10.12775/SPI.2019.4.001.