Brahmi, Kamil. 2019. „Obraz służby więziennej W pamiętnikach pracowników. Recenzja książki: Magdalena Urlińska I Maria Marta Urlińska; Pejzaże (nie)codzienności. Mikro-Historie I Mikro-światy więzienników; Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT; Toruń 2018; Ss. 228”. Studia Paedagogica Ignatiana 22 (1):235-37. https://doi.org/10.12775/20545.