Kusztal, Justyna Joanna. 2019. „Metodologia Badań W Pedagogice Resocjalizacyjnej”. Studia Paedagogica Ignatiana 22 (2):241-47. https://doi.org/10.12775/19994.