Wiszniowska, Katarzyna. 2019. „Sprawozdanie Z VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Sprawności Moralne W Wychowaniu: Odpowiedzialność – wierność posłuszeństwo; Szczecin; 21 Listopada 2018 Roku”. Studia Paedagogica Ignatiana 21 (4):189-93. https://doi.org/10.12775/19413.