Jasnos, Renata, i Anna Seredyńska. 2018. „Między ujarzmiającym a wyzwalającym – O Autorytecie Kościoła wychowującego Z wierzącymi”. Studia Paedagogica Ignatiana 20 (5):133-52. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.5.006.