Pulak, Irena, i Katarzyna Szewczuk. 2017. „Możliwości Budowania Spersonalizowanej Przestrzeni Edukacyjnej Dla Wspierania Rozwoju Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym”. Studia Paedagogica Ignatiana 20 (3):85-99. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.3.005.