Warchoła, Marcin. 2017. „Aktywność Turystyczna Podkarpackiej młodzieży Jako źródło Wspomagania Jej Rozwoju Osobowego”. Studia Paedagogica Ignatiana 20 (2):199-223. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.2.010.