de Tchorzewski, Andrzej Michał. 2017. „Imperatyw Pedagogiczny Jako Element Strategii Wychowawczej”. Studia Paedagogica Ignatiana 20 (2):61-84. https://doi.org/10.12775/SPI.2017.2.002.