Topij-Stempińska, Beata. 2016. „Źródła Do działalności Edukacyjnej Konwiktu Szlacheckiego W Tarnopolu”. Studia Paedagogica Ignatiana 19 (3):227-41. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.011.