Grzebień, Ludwik. 2016. „Początki Instytucjonalnej «Opieki» Nad młodzieżą przemysłową I rękodzielniczą W Krakowie Na przełomie XIX I XX Wieku”. Studia Paedagogica Ignatiana 19 (3):163-80. https://doi.org/10.12775/SPI.2016.3.008.